Vill du ha kakor?

Vi använder cookies för att tjänsten ska fungera som den ska och för att du ska få bästa möjliga upplevelse när du använder tjänsten. Läs mer om varför vi använder cookie i vår Cookie policy.

Köpvillkor

Allmän information

1.1 Dessa köpvillkor reglerar förhållandet mellan dig (nedan kallad "kunden" eller "du") K-Sea AB (nedan kallad "vi", "oss" eller "K-Sea AB") när du köper färjebiljetter via vår webbplats.

Bokningar

2.1 Genom att göra en bokning via vår webbplats bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat dessa köpvillkor.
2.2 Du ansvarar för att ge korrekta och fullständiga uppgifter vid bokningen.
2.3 En bokning är giltig när du har genomfört betalningen och mottagit en bokningsbekräftelse via e-post.
2.4 Vid bokning av färjebiljetter för minderåriga måste en vuxen vara närvarande under resan.\

Priser och betalning

3.1 Alla priser på vår webbplats anges i den valuta som anges vid bokningstillfället.
3.2 Priserna kan ändras utan föregående meddelande, men priset som visas vid bokningstillfället kommer att gälla för din bokning.
3.3 Betalning kan göras med de betalningsalternativ som anges på vår webbplats. Du ansvarar för eventuella avgifter och kostnader i samband med betalningen.
3.4 Alla betalningar är i första hand icke-återbetalningsbara, om inte annat anges i dessa köpvillkor eller enligt tillämplig lag.

Avbokning och ändringar

4.1 Avbokningar och ändringar av bokningar kan vara föremål för specifika regler och avgifter som anges vid bokningstillfället. Vänligen kontrollera dessa regler noggrant innan du gör en bokning.
4.2 Vid avbokning kan återbetalning av biljettpriset vara föremål för en administrativ avgift.
4.3 Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avboka en bokning vid behov, till exempel vid tekniska problem eller av operativa skäl. I sådana fall kommer vi att informera dig och erbjuda dig alternativa lösningar eller återbetalning av det betalda beloppet.

Ansvar och begränsningar

5.1 Vi ansvarar inte för förlorade eller stulna biljetter eller personliga tillhörigheter under resan.
5.2 Vi ansvarar inte för eventuella förseningar, inställda avgångar eller andra avbrott i färjetrafiken som kan uppstå av olika anledningar, inklusive men inte begränsat till väderförhållanden, tekniska problem eller operationella skäl.
5.3 Vi ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som kan uppstå på grund av din egen oaktsamhet eller brott mot dessa köpvillkor.

Force majeure

6.1 Vi är inte ansvariga för eventuella förluster, skador eller fördröjningar som orsakas av omständigheter utanför vår kontroll, inklusive men inte begränsat till naturkatastrofer, krig, strejker, terroristaktiviteter eller andra händelser som kan klassificeras som force majeure.

Personuppgifter

7.1 Genom att använda vår webbplats och göra en bokning samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Vi kommer att använda dina personuppgifter endast för ändamål som är relaterade till din bokning och för att kommunicera med dig angående din resa.

Tillämplig lag och tvistlösning

8.1 Dessa köpvillkor och alla tvister som uppstår i samband med dem regleras av svensk lag.
8.2 Eventuella tvister mellan dig och oss ska i första hand lösas genom förhandlingar. Om tvisten inte kan lösas genom förhandlingar ska den hänskjutas till behörig domstol enligt tillämplig lag.

Vänligen läs igenom dessa köpvillkor noggrant innan du genomför en bokning. Genom att göra en bokning accepterar du och godkänner dessa köpvillkor i deras helhet.

K-Sea AB

Org. nr 559431-4337

Kontakta oss

Telefon 0723-00 65 16 Telefontid 10-17

info@k-sea.se

I samarbete med Sjösportskolan

© K-Sea AB 2023IntegritetspolicyCookies